BYGGNADSPLÅTSLAGERI

Nedan följer exempel på arbeten vi utför.

  • Bandtäckning
  • Fönster & dörrar
  • Garnering
  • Helklädd skorsten
  • Nederbeslag & huv till skorsten
  • Rännor och rör
  • Plåttak
  • Ventilationshuv
  • Helinklädda vindskivor