FÖRETAGET

Jäla Plåtslageri startade sin verksamhet i april 2008 och företaget ombildades till aktiebolag i oktober 2015 med Martin som VD.

Här finns vi - karta!